مرور برچسب

تاثیر آموزش بازیگری تئاتر بر کودکان و نوجوانان

تاثیر آموزش بازیگری تئاتر بر کودکان و نوجوانان

تاثیر آموزش بازیگری تئاتر بر کودکان و نوجوانان تئاتر کودک و نوجوان به نمایشی گفته می‌شود که مضامین و معیار‌های خاص کودکان را دارا باشد و با توجه به روحیات و ذهنیات گسترده و خلاق کودکان طراحی و اجرا شود. امروزه بزرگان و متخصصان تعلیم و تربیت…