سلامت روان در نوجوانان

0 20

سلامت روان در نوجوانان

دوره نوجوان، معمولا دوره ای آکنده از تعارض و نوسان بین وابستگی و استقلال است و از نظر جسمی، روانی ورفتارهای اجتماعی دچار تغییرات مهمی می شود که آشنایی با آن برای گذرانیدن سالم این دوران ضروری است.

سلامت روان در نوجوانان

دو شاخص اساسی و مهم در دوره نوجوانی برای رشد وجود دارد، که عبارتند از: ۱- هویت ۲- استقلال

همان طور که گفته شد این دوره از زندگی ممکن است به دلیل تغییر و تحولات سریع در رشد جسمی و روانی و اجتماعی با مجموعه ای از نگرانی ها، هیجانات وبحران های خاصی همراه باشد که برای سازگاری با این مسئله و یافتن موقعیت جدید و در نتیجه برخورداری از یک زندگی سالم و پرنشاط، به کار بستن بهداشت روانی که نقش بسیار مؤثر و مهمی ایفا می کند ضروریست .

عمده ترین توصیه ها و مهارت های مقابله با اختلالات روانی در دوره نوجوانی به شرح زیر است

۱- ترس یکی از حالات هیجانی در نوجوان است که به طور عمده تخیلی است و مانع فعالیت های نوجوانان شده و در رشد اجتماعی انان مداخله می کند. برای ازبین بردن این حالت شما باید سعی کنید به تدرج موفقیت ها وتجربه های مثبت وخوشایند را با حوادث ترس او را جایگزین نمایید.

۲- یکی دیگر ازحالات روانی دراین دوران، خشم است که ممکن است بیشتر به دنبال برخورد با والدین و مربیان در زمینه وظایف و تکالیف خانه و مدرسه و فعالیت های اجتماعی است. شما می توانید با شناخت و آگاهی بیشتر و پی بردن به علل پیدایش خشم و ناراحتی تاحد زیادی آن را کنترل کنید.

۳- حسادت نیز مشکل دیگری که به طورعمده در نتیجه تبعیض والدین و مربیان ممکن است در شما بروز کند. از طریق مشورت وگفت و گو و دلایل منطقی خود با والدین و مربیان می توانید در حل این مشکل بکوشید.

سلامت روان در نوجوانان

هویت طلبی

هویت عبارتست از از ابعاد مختلف خصوصیات یک فرد، وقتی به صورت هماهنگ و رضایت بخشی در وجود او سازمان داده شده است. بدین ترتیب، مهم ترین ابعاد هویت عبارتند از: مشخصات فردی ،جنس، ملیت، رشته تحصیلی، شغل، خانواده ،ویژگی های دوستان مورد انتخاب، ویژگی همسر مورد انتخاب ،سمت گیری سیاسی، ارزش های اعتقادی، ایدئولوژی ،گرایش های هنری و ورزشی.

شما برای دست یابی به هویت لازم است تلاش وکوشش مستمری را به عمل آورید تا بتوانید خصوصیات مختلف خود را بشناسید و جواب های مناسبی را حداقل برای این سوالات بیابیم :من کیستم؟ ازکجا امده ام؟به کجا می روم؟چه نوع دوستانی می خواهم؟خصوصیات همسر آینده ام چه باید باشد؟ ارزش های مورد اعتقاد ومکتبی ام چیست؟ وخلاصه این که ابعاد وجودم بایستی درچه مسیری قرارگیرد تابه سعادت مستمر نایل گردم ؟

پاسخی که شما برای خودتان نسبت به این سوال می دهید همان پاسخی است که منشاء اعمال شمامی شوند و راه ورسم زندگی تان را مشخص می کنند. بنابراین جستجوی هویت، متضمن این است که شخص تشخیص دهد که برای او چه چیزهایی مهم وچه کارهایی ارزشمند است.

سلامت روان در نوجوانان

استقلال

استقلال محصول یک دوره نوجوانی سالم است که عبارتست از وضعیتی که در آن فرد بدون تکیه اساسی بر کمک ها و دستورات دیگران به برآوردن نیازهای فردی و اجتماعی خود می پردازد. مانند وضعیتی که در بزرگسالان مشاهده می شود.

روند رسیدن به استقلال در اوایل نوجوانی ،به صورت گسترش روابط اجتماعی به جمع هم سن و سال ها و توجه به نقطه نظرات آن ها وحتی در بعضی موارد، ترجیح نقطه نظرات آن ها به نظرات والدین می باشد .

سلامت روان در نوجوانان

اکثر شما نوجوانان تمایل دارید در فکر و عمل مستقل باشید و اگر والدین مانند دوران کودکی به شما امر و نهی کنند. این امر سرآغازی برای لجبازی و مخالفت با والدین خواهد شد. شما فکر می کنید که خانواده به شما اعتماد ندارد و این فکر باعث دور شدن شما از خانواده و پناه بردن به دوستان خواهد شد، البته این امر در مورد همه عمومیت ندارد تندخویی و خشونت با والدین اغلب به دلیل همین مخالفت ها اتفاق می افتد به دلیل استقلال طلبی شما مایل هستید در معاشرت ها و انتخاب دوستان، تفریحات و سرگرمی های اوقات فراغت، آزادی عمل داشته باشید ولی ممکن است در مواردی با مخالفت پدر و مادرتان رو به رو شوید که سبب اختلال و تضاد بین شما می شود.

سلامت روان در نوجوانان

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.