راه حل امیر قلعه نوعی جواب داد / موتور گلزنی منشا روشن شد!

مهاجم گل گهر در روزی که به عنوان بازیکن جایگزین وارد زمین شد، بعد از مدت ها گلزنی کرد.