خبر بد برای باشگاه شهر خودرو ! / احتمال انتقال امتیاز قوت گرفت

به احتمال فراوان طی چند روز آینده مجموعه تیم فوتبال شهر خودرو با تغییر مالکیت مواجه شود و در اختیار یک مجموعه اقتصادی بزرگ قرار ‌گیرد.