تسویه حساب بدهی نجومی فدراسیون فوتبال به نرخ روز!

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) اعلام کرد که بدهی فدراسیون فوتبال با این شرکت به نرخ روز تسویه شد.